Những nguyên lý Mẹ (gốc) chi phối trong đời sống Người Việt

Diễn giả: Gs. Đinh Khang Hoạt

Thuyết trình ngày 04.05.2012

Advertisements

Chiến dịch “SUNDAY NO CHINA”

Kính thưa đồng bào và công dân các quốc gia khắp thế giới:

Chính quyền Trung Hoa đang dùng nền kinh tế được nuôi dưỡng bởi nhân dân trên toàn thế giới để cùng lúc phát triển bộ máy chiến tranh và lũng đoạn nền kinh tế toàn cầu đang gặp cơn suy thoái nhằm thực hiện chính sách bành trướng của đảng Cộng sản Trung Hoa. Hành động của họ đang gây nên những bất ổn trong vùng Châu Á Thái Bình Dương và chính sách họ theo đuổi sẽ là một hiểm họa lớn cho nhân loại và cho chính nhân dân Trung Hoa trong thế kỷ 21.

Để phản đối và tố cáo hành động khủng bố tàn bạo, man rợ của nhà cầm quyền Trung Hoa đối với ngư dân Việt Nam, và để đối phó với âm mưu của Bắc Kinh dùng vũ lực và kinh tế để đe dọa và chia rẽ các nước ASEAN hòng chiếm đoạt lãnh thổ Việt Nam và toàn vùng Biển Đông Nam Á, Nguyễn Thái Học Foundation kêu gọi đồng bào và nhân dân toàn thế giới cùng tham gia chiến dịch:

Tiếp tục đọc

Hãy Nhìn Những Gì Nguyễn Tấn Dũng Làm

Ngày 25/9/2011 kỷ niệm 10 năm Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu qua đời. Lẽ đương nhiên là Tổng Thống và Tổng Tham Mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông phải chịu trách nhiệm đã để quân Bắc Việt lấn chiếm miền Nam. Việc đánh giá ông là việc của người viết sử và sử sách sẽ công bằng cho một người luôn quyết tâm chống lại Bắc Phương. Riêng việc ông ra lệnh nổ súng vào tàu chiến Trung cộng đã gởi một tín hiệu đến thế giới, đến các thế hệ mai sau Trung cộng chỉ là bọn xâm lược và Hòang Sa mãi mãi là của Việt Nam. Tiếp tục đọc

Lệnh Đảng

Non thế kỷ chúng theo Tàu diệt chúng
Đã rõ ràng khi đất nước chia đôi
Hồ theo Mao chỉ biết cách học đòi
… “Choàng khăn đỏ” vói đủ trò “cải cách”

Nào “văn hóa” nào “cường hào” “ruộng đất”
Nhìn “công an” tàn bạo với lương dân
Chính quyền nào lại giở thoái hung hăng!
Trước công chúng dám dùng trò đạp, đá.

“Choàng khăn đỏ” học văn minh dối trá
Khi lớn lên thành “cán bộ” “công an”
Cách giết người, trá tấn rất bất nhân
Ai chứng kiến cảnh trong tù thô bỉ…

Lệnh của “đảng” phải thi hành tỉ mỉ
Thay “bác Hồ” thay “nhà nước” còn ai?
Hại giống nòi từ thuở mới phôi thai
Thơ Tố Hữu đã rõ ràng chỉ thị . Tiếp tục đọc